Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä KH Groupin palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

KH Groupin verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

KH Groupin sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, voidaan käyttää myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internetsivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa KH Groupin sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Voit estää kohdennetun mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston (www.youronlinechoices.eu) kautta.

Tietosuojaseloste

KH Group Oyj:n tietosuojaseloste verkkosivujen käyttäjistä

1. Rekisterinpitäjä

KH Group Oyj

Pohjoisesplanadi 33

FI-00100 Helsinki

+358 40 500 6898

info@khgroup.com

(jäljempänä ”me” tai ”KH Group”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tiina Gröndahl

+358 40 846 0860

info@khgroup.com

3. Rekisterin nimi

Tietosuojaseloste verkkosivujen käyttäjistä

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu suoramarkkinoinnin toteuttamiseen ja tuotekehitykseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esim. rekisteröityjen henkilöprofiileja ja verkkokäyttäytymistä. Käytämme näitä tietoja esim. verkkosivujemme kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tietosuojaselosteen yhteydessä seuraavia tietoja verkkosivujen käyttäjistä:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja/tai muu yksilöivä tunniste;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
  • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset tiedot liittyen rekisteröidyn käytökseen palveluissa ja verkkosivuilla, jotka on tarkoitettu profilointitarkoituksiin kuten sivustot ja palvelut, joissa on vierailtu, vierailun/käytön kesto, toimet sivustoilla ja palveluissa;
  • tekniset tiedot rekisteröidyn päätelaitteista, kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä;
  • tiedot, jotka rekisteröity on toimittanut SKH Groupille, kuten verkkolomakkeet, verkkokeskustelujulkaisut, profiilitiedot, palaute; mahdolliset muut rekisteröidyn itsestään verkkosivuilla antamat tiedot.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti verkkosivuilta ja rekisteröidyiltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tällainen tietojen kerääminen ja päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmien hallinnan ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme solmineet näiden alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset henkilötietojesi suojaamiseksi.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkosivujen kävijätietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Verkkosivujen käyttäjiä koskevia tietoja säilytämme ja käsittelemme pääsääntöisesti yhden (1) vuoden ajan niiden keräämisestä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Miten ja mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä?

Verkkosivustolla käytetään evästeitä KH Groupin palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

KH Groupin verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

KH Groupin sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, voidaan käyttää myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internetsivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa KH Groupin sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Voit estää kohdennetun mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston (www.youronlinechoices.eu) kautta.

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietosi järjestelmistämme vakioidussa muodossa siten kuin tietosuoja-asetuksessa tarkemmin säädetään.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.