Sijoittajasta omistajaksi – strategiamuutos käynnissä

Sievi Capital muutti varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi toukokuussa 2023. Samalla yhtiön nimeksi vaihdettiin KH Group Oyj.

Strategiamuutoksen tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa. Maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuva monialakonserni mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen entistä pitkäjänteisemmin ja tuo liiketoiminnan arvon paremmin esille.

KH-Koneilla on vankat näytöt arvonluonnista ja toimialalla on merkittävää potentiaalia kannattavaan kasvuun Pohjoismaissa.