KH Group omistajana

Uuden strategian mukaisesti jatkamme liiketoiminta-alueiden aktiivista kehittämistä entiseen tapaan. Tavoitteemme on tulevaisuudessa irtautua maanrakennuskaluston ulkopuolisista liiketoiminta-alueista arvonluonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa.

Kasvatamme arvoa aktiivisella omistajuudella

Tuemme  liiketoiminta-alueidemme kasvustrategian toteutumista ja tarjoamme monipuolista osaamista ja kokemusta liiketoiminnan kehittämiseen. 

Varmistamme, että liiketoiminta-alueen johdolla on käytettävissään riittävät resurssit ja täydennämme niitä tarvittaessa. 

Vastuullisuusperiaatteet ovat osa KH Groupin päätöksentekoprosessia ja toimintatapaa. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen kaikissa liiketoiminnoissamme. 

Panostamme kasvuun, vahvistamme orgaanista kasvupolkua ja kartoitamme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia.

Vastuullinen omistaja

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa omaa toimintaamme sekä liiketoiminta-alueiden kehitystyötä. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on liitetty osaksi KH Groupin sijoitusten päätöksentekoprosessia ja omistajakäytäntöjä. KH Group näkee tärkeänä ymmärtää sijoituskohteiden ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Strategiamuutoksen edetessä KH Groupin vastuullisuustyö saa entistä suuremman painoarvon.