Taloudellista tietoa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

20232022202120202019
Liikevoitto, MEUR-14,4-10,120,211,716,0
Tilikauden tulos, MEUR-14,4-8,218,49,912,8
Oma pääoma, MEUR79,385,193,577,378,1
Taseen loppusumma, MEUR347,7109,3113,583,581,5
Henkilöstö keskimäärin(1)1 2375754
Oman pääoman tuotto-%-10,5-9,221,612,717,7
Nettovelkaantumisaste, %195,414,98,6-11,1-41,2
Tulos/osake, EUR-0,18-0,140,320,170,22
Osinko/osake, EUR(2)0,000,000,000,040,04
Substanssiarvo/osake, EUR1,361,471,611,331,35

(1) Luku sisältää vuoteen 2022 saakka vain emoyhtiön henkilöstön
(2) Vuoden 2023 osinko on hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

  • Strategiamuutoksen läpiviennin aikana yhtiön taserakenne tulee muuttumaan merkittävästi.
  • Tavoitteena on vahvistaa taserakennetta ja vähentää nettovelkaantuneisuutta liiketoiminnan kassavirran ja irtautumisten kautta.

Osinkopolitiikka

  • Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.
Lue lisää osingoista