KH Group
– rohkea edelläkävijä

KH Group on kannattavasti kasvava pohjoismainen monialakonserni, joka kehittää liiketoimintaa pitkäjännitteisesti ja luo näin arvoa osakkeenomistajilleen.

Halu tehdä asioita yhä paremmin sai KH Groupin käynnistämään strategiamuutoksen. Olemme muuttuneet pääomasijoitusyhtiöstä monialayhtiöksi. Tavoitteemme on tulevaisuudessa luoda teollinen konserni, joka keskittyy maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneet Groupin liiketoimintaan.

Lue lisää strategiamuutoksesta

Pääomasijoittajasta omistajaksi

Pääomasijoitukset uusille toimialoille eivät enää kuulu strategiaamme. Jatkamme kaikkien liiketoiminta-alueidemme kehittämistä suunnitelmien mukaisesti. Keskitymme tulevaisuudessa maanrakennuskaluston liiketoimintaan ja luovumme muista liiketoiminta-alueista arvonluonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa. Myynneistä saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti maanrakennuskaluston liiketoiminta-aluetta tukeviin yritysostoihin ja osinkoihin.

Historia

KH Group aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa, kun silloinen Sievi Capital Oyj jakautui kahdeksi toisistaan erilliseksi pörssilistatuksi yhtiöksi; sijoitusyhtiö Sievi Capitaliksi ja sopimusvalmistuskonserni Scanfiliksi. Sievi Capitalin sijoitustoiminnan fokus siirrettiin asteittain laaja-alaisesta sijoitustoiminnasta pääomasijoitustoimintaan ja vuoden 2017 lopusta lähtien yhtiön sijoitukset ovat koostuneet yksinomaan pääomasijoituksista.

Joulukuussa 2022 julkaistun strategiamuutoksen myötä yhtiö käynnisti muutoksen pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi ja muutti toukokuussa 2023 nimensä KH Groupiksi.

Arvomme