Osakemonitori

KH Group Oyj:n osake “KHG” on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 24.5.2000 alkaen. Osakkeen kaupankäyntitunnus SIEVI muuttui toiminimen muutoksen seurauksena KHG:ksi 10.5.2023.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki KH Groupin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15 178 567,50 euroa.