Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

KH Group Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain, ja tarpeen mukaan myös muutoin, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen, ja yksi (1) jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen, jonka hallitus valitsee keskuudestaan.

Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi oikeutta jäsenen nimittämiseen.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Heille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet:

Simon Hallqvist, Preato Capital AB
Mikko Laakkonen
Johanna Takanen
Juha Karttunen, KH Groupin hallituksen puheenjohtaja