Sijoittajasuhteet
ja -kalenteri

Taloudellinen informaatio vuonna 2023

28.2.2023Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote
Viikko 10Vuoden 2022 vuosikertomus
4.5.2023Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023
17.8.2023Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
1.11.2023Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi noin klo 8. Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.5.2023 Helsingissä.

IR-yhteyshenkilö

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jonka aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi KH Groupin taloudellista tilannetta tai liiketoiminnan kehitystä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, KH Group julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tiedottaminen

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan KH Group Oyj:n keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat ajantasaisuus, samanaikaisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön internet-sivuilla julkaistaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä. KH Group Oyj:llä on tiedonantopolitiikka, johon on kirjattu yhtiön keskeiset viestinnän periaatteet ja tiedonvälityskanavat.

KH Group Oyj antaa arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti säännöllistä tietoa taloudellisesta tuloksestaan julkistamalla tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. KH Group Oyj julkistaa kaiken tiedon, jolla voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineen hintaan, Nasdaq Helsingille, päämedioille ja yhtiön sidosryhmille avoimuusdirektiivin sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla samanaikaisesti ja mahdollisimman pian.

KH Group Oyj:n viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön strategiaa lisäämällä kiinnostusta yhtiötä kohtaan sijoituskohteena sekä kohdeyritysten kehittäjänä. Sijoittajaviestinnän, sijoittajasuhteiden ja taloudellisen raportoinnin päätavoitteena on tukea KH Group Oyj:n rahoitusvälineiden oikeaa hinnanmuodostusta välittämällä oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa KH Group Oyj:n taloudellisesta tilanteesta, toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta ja tavoitteista.